IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego ''Grota''

Klasa humanistyczno- artystyczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =

IB      Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, 
język angielski. 

 Propozycja jest skierowana do uczniów, którzy chcą poszerzyć zainteresowania humanistyczne, są kreatywni i pragną twórczo przeobrażać świat. Nauka w klasie humanistyczno- artystycznej zakłada wszechstronny rozwój. Uczniowie poznają podstawowe techniki aktorskie, staną się kreatorami życia kulturalnego szkoły i środowiska lokalnego, poszerzą swoje umiejętności humanistyczne o poznanie świata filmu i teatru.