IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego ''Grota''

Klasa ogólna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
ID       Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

 Oferta klasy ogólnej skierowana jest do młodzieży o wszechstronnych zainteresowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych i języków obcych. Zdobyta wiedza pozwoli świadomie podążać wybraną ścieżką kariery. Umożliwi absolwentom dobre przygotowanie do studiowania na wielu kierunkach uniwersyteckich
i pedagogicznych.