IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego ''Grota''

Klasa humanistyczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =

IB      Przedmioty rozszerzone: język polski, historia;
do wyboru: wiedza o społeczeństwie, język angielski. 
 Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata, aktywnych społecznie. Uczniowie mają możliwość realizowania się w konkursach językowych, literackich, artystycznych, prezentacjach  i projektach. Nauka w tej klasie daje młodzieży szansę studiowania na kierunkach: prawo, administracja, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filmoznawstwo, teatrologia, historia, archeologia, pedagogika, psychologia