IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego - Grota

Duplikat legitymacji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =

Zawartość podstrony duplikat legitymacji W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń  może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
Do wniosku o wystawienie duplikatu legitymacji załącza się zdjęcie oraz dowód opłaty skarbowej.
Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu w wysokości 9 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto: IV Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Stefana Roweckiego - Grota
 42 1090 2590 0000 0001 5228 8756

wpisując w tytule „ za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej” i podając nazwisko właściciela dokumentu.
Duplikaty wydaje się z fotografią w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela dokumentu.

W załączniku znajduje się wniosek o duplikat.

Załączniki artykułu