IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego ''Grota''

17 września 1939 roku ZSRR wbił nóż w plecy, walczącej od ponad dwóch tygodni z hitlerowskim najeźdźcą, II Rzeczypospolitej. Tego dnia wojska radzieckie wkroczyły na wschodnie granice Polski. ZSRR złamała tym samym polsko-sowiecki pakt o nieagresji i zrealizowała ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Dla walczącej z hitlerowcami Rzeczpospolitej agresja ZSRR była „nożem wbitym w plecy”, na który polska armia nie była w stanie zareagować.
Przez lata kłamliwej „peerelowskiej” propagandy data 17 września była całkowicie pomijana we wszystkich podręcznikach historii. Pamięć o tej tragicznej zdradzie wróciła dopiero po przemianach ustrojowych 1989 roku i odrzuceniu jarzma niewoli ZSRR.
17 września to jedna z najtragiczniejszy dat w historii naszego kraju, a realizacja tajnego protokołu paktu podpisanego przez ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSSR (Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow) przez wielu historyków jest nazywana IV rozbiorem Polski.
Wkroczenie Armii Czerwonej oznaczało de facto aneksję wschodniej części Rzeczpospolitej przez Związek Radziecki oraz ogromne represje wobec narodu polskiego m.in. zbrodnię katyńską oraz masowe wywózki Polaków na Sybir.
Dlatego też 17 września jest uznawany tzw. „Dniem Sybiraka”, który ma przypominać o polskich obywatelach przymusowo wywiezionych z kraju do katorżniczej pracy na wschodnich rubieżach Związku Radzieckiego.
Pamięć poległych w walce z sowietami uczciliśmy także nasi uczniowie z klas mundurowych.
28 sierpnia, dla upamiętnienia 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które dały początek NSZZ „Solidarność”, w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w kościele oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim, odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny.
 Dnia 23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku klas mundurowych i wręczenia nagród uczniom szczególnie wyróżniającym się w minionym roku szkolnym.
Wyróżnienia otrzymali z klasy:
IA
- Wiktoria Grącik
- Giulia Sarrecchia
IIA
- Alicja Banaszczyk
IIIA
- Szymon Dębowski
- Marcelina Włóka
- Tomasz Ordon
- Kryspin Rudzki
- Piotr Kowalski
- Błażej Kołek
- Mateusz Frukacz
- Krzysztof Purgał
W środę 22 czerwca, w Mediatece, dwie nasze uczennice: Aleksandra Gurdziołek i Kinga Nita zostały nagrodzone za osiągnięcia szkolne. Z rąk Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka oraz radnego Rafała Czajki, Przewodniczącego Komisji Oświaty i Nauki i otrzymały listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe.
"Przyjmijcie najlepsze gratulacje za Wasz trud i wysiłek, jaki wkładacie w edukację. Inwestując w siebie, inwestujecie jednocześnie w nasze społeczeństwo. Jestem przekonany, że dzięki takim ludziom jak wy zarówno nasze miasto, jak i nasz kraj będzie mógł właściwie się rozwijać"- powiedział w swoim wystąpieniu prezydent miasta.
W dniu 19 czerwca w miejscowości Skotniki, w ramach projektu ,,Pejzaż pamięci - rekonstrukcja krajobrazu historycznego” odbyła się niezwykła uroczystość związana z poświęceniem Krzyża Powstańczego (1863 - 1864). W wydarzeniu udział wzięli uczniowie z klasy mundurowej: Szymon Dębowski oraz Tomasz Ordon.
W niedzielę 12 czerwca o godz. 11.30 w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej została odprawiona msza św.
w intencji gen. Stefana „Grota” Roweckiego, urodzonego w Piotrkowie Trybunalskim wielkiego polskiego patrioty, komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej, dowódcy Armii Krajowej.
Msza odbyła się z udziałem pocztu sztandarowego naszej szkoły.
Po nabożeństwie uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową, poświęconą naszemu patronowi, przy ul. Słowackiego 1.
W dniu 7 kwietnia 2022 roku uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w obchodach 76. rocznicy mordu przez UB dwunastu żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze.
Więcej informacji pod linkiem:
Dnia 28 kwietnia 2022 roku w naszym liceum odbyła się uroczystość wręczenia uczniom klasy mundurowej IIIAg certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia wojskowego. Dyrektor oraz opiekun klas mundurowych - Major Sławomir Miszczuk - wręczyli wspomniane certyfikaty oraz listy gratulacyjne uczniom, których postawa oraz osiągnięcia zasługiwały na wyróżnienie. Kolejnym punktem ceremonii były przemówienia Majora Sławomira Miszczuka oraz wychowawcy klasy 3Ag - Agnieszki Olczyk - skierowane do uczniów. Uroczystość uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klasy mundurowej 3Ap. Dyrektor, Nauczyciele oraz szkolna społeczność składają serdeczne gratulacje uczniom klasy 3Ag i życzą kolejnych sukcesów.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości:
 
Dnia 3 maja 2022 roku klasy mundurowe IV LO wzięły udział w obchodach 231. rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki, Konstytucji 3-go Maja. Po mszy świętej, złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jest wmurowana w ścianę kościoła oo. Bernardynów.
Dnia 28 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość rozdania świadectw w klasie mundurowej IV LO.
Więcej informacji pod linkiem: