IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego - Grota

Film z miejskich uroczystości 11 listopada 2023.
Delegacja uczniów klas mundurowych uczestniczyła 10 listopada w uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Przedszkolu Samorządowym nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie wszyscy obejrzeli ciekawe przedstawienie w wykonaniu przedszkolaków. Na zakończenie uczniowie wręczyli nagrody dla biorących udział w konkursie o tematyce niepodległościowej. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć
i indywidualnych, rozmów oraz zabaw z najmłodszymi. Kadeci otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a zaproszeni goście kwiaty.
Policjanci z Piotrkowa oraz kadeci klasy policyjnej naszego liceum, uczcili pamięć poległych kolegów z Policji Państwowej II RP.
Tablica upamiętniająca funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP z Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego zawisła na elewacji Miejskiej Komendy w Piotrkowie Trybunalskim. W czwartek,
19 października dokonano jej uroczystego odsłonięcia w 104. rocznicę powstania Policji Państwowej.
Na uroczystości byli obecni: policjanci, przedstawiciele innych służb, samorządowcy, uczniowie klasy policyjnej IV Liceum Ogólnokształcącego z Piotrkowa Trybunalskiego oraz z Bujen.

Zdjęcia własne oraz na stronach:
www.piotrkow.pl
www.piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl
www.epiotrkow.pl
... Bujna jesień obrzuciła drzew czupryny złotem
Ciepłym wiatrem zakręciła, obsypała drogę,
Z każdym liściem spadłym z drzewa niech się Państwu darzy!
Zdrowia, szczęścia, myśli dobrych, uśmiechu na twarzy!
Niech spełnienie dni przynoszą, sukces wieńczy dzieło,
By w szacunku i uznaniu życie Wam płynęło!...
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej serdeczne życzenia dla całej społeczności IV Liceum Ogólnokształcącego.

13 października odbyła się akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W naszej szkole było to podwójnie ważne wydarzenie - tego dnia właśnie miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych. Właśnie od złożenia przyrzeczenia wierności wartościom widniejącym na sztandarze szkoły przez nowych członków naszej społeczności rozpoczęła się uroczystość. Następnie pan dyrektor Konrad Sikora skierował do wszystkich zgromadzonych wiele ciepłych i mądrych słów. Pracownikom szkoły wręczył nagrody i podziękowania, a wszystkim życzył sukcesów zawodowych i szkolnych. Nie zabrakło też przemówienia przedstawiciela Rady Rodziców. Pan Łukasz Juśkiewicz w spektakularnym wystąpieniu złożył życzenia nauczycielom, a zwracając się do uczniów podkreślił konieczność nie tylko rozwoju naukowego, ale przede wszystkim bycia wrażliwym, otwartym na drugiego, kształtującym swój charakter człowiekiem. W oficjalnej części akademii prowadzący przypomnieli wydarzenia historyczne związane z utworzeniem Dnia Edukacji Narodowej. Następnie nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi wręczono słodkie upominki. Na zakończenie uroczystości utalentowani uczniowie naszej szkoły zaprezentowali piosenki.
14 lutego powstała największa podziemna armia w Europie.
14 lutego 1942r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych
i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie.
Dla uczniów naszej szkoły ten dzień ma szczególne znaczenie, ponieważ pierwszym Komendantem Głównym AK był piotrkowianin - Stefan Rowecki ps. „Grot” - patron IV Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącego się przy ulicy Broniewskiego 5.
AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Armia Krajowa była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi
i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej.
Największym wysiłkiem zbrojnym AK było Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Nie przyniosło jednak oczekiwanej wolności. Bohaterska walka z przeważającymi siłami okupanta trwała 63 dni.
Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku, na mocy rozkazu generała Leopolda Okulickiego “Niedźwiadka”.
Po II wojnie światowej komunistyczne władze prześladowały i szykanowały byłych żołnierzy AK, wielu skazywały na więzienie, a nawet karę śmierci.
17 września 1939 roku ZSRR wbił nóż w plecy, walczącej od ponad dwóch tygodni z hitlerowskim najeźdźcą, II Rzeczypospolitej. Tego dnia wojska radzieckie wkroczyły na wschodnie granice Polski. ZSRR złamała tym samym polsko-sowiecki pakt o nieagresji i zrealizowała ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Dla walczącej z hitlerowcami Rzeczpospolitej agresja ZSRR była „nożem wbitym w plecy”, na który polska armia nie była w stanie zareagować.
Przez lata kłamliwej „peerelowskiej” propagandy data 17 września była całkowicie pomijana we wszystkich podręcznikach historii. Pamięć o tej tragicznej zdradzie wróciła dopiero po przemianach ustrojowych 1989 roku i odrzuceniu jarzma niewoli ZSRR.
17 września to jedna z najtragiczniejszy dat w historii naszego kraju, a realizacja tajnego protokołu paktu podpisanego przez ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSSR (Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow) przez wielu historyków jest nazywana IV rozbiorem Polski.
Wkroczenie Armii Czerwonej oznaczało de facto aneksję wschodniej części Rzeczpospolitej przez Związek Radziecki oraz ogromne represje wobec narodu polskiego m.in. zbrodnię katyńską oraz masowe wywózki Polaków na Sybir.
Dlatego też 17 września jest uznawany tzw. „Dniem Sybiraka”, który ma przypominać o polskich obywatelach przymusowo wywiezionych z kraju do katorżniczej pracy na wschodnich rubieżach Związku Radzieckiego.
Pamięć poległych w walce z sowietami uczciliśmy także nasi uczniowie z klas mundurowych.
28 sierpnia, dla upamiętnienia 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które dały początek NSZZ „Solidarność”, w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w kościele oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim, odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny.
 Dnia 23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku klas mundurowych i wręczenia nagród uczniom szczególnie wyróżniającym się w minionym roku szkolnym.
Wyróżnienia otrzymali z klasy:
IA
- Wiktoria Grącik
- Giulia Sarrecchia
IIA
- Alicja Banaszczyk
IIIA
- Szymon Dębowski
- Marcelina Włóka
- Tomasz Ordon
- Kryspin Rudzki
- Piotr Kowalski
- Błażej Kołek
- Mateusz Frukacz
- Krzysztof Purgał
W środę 22 czerwca, w Mediatece, dwie nasze uczennice: Aleksandra Gurdziołek i Kinga Nita zostały nagrodzone za osiągnięcia szkolne. Z rąk Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka oraz radnego Rafała Czajki, Przewodniczącego Komisji Oświaty i Nauki i otrzymały listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe.
"Przyjmijcie najlepsze gratulacje za Wasz trud i wysiłek, jaki wkładacie w edukację. Inwestując w siebie, inwestujecie jednocześnie w nasze społeczeństwo. Jestem przekonany, że dzięki takim ludziom jak wy zarówno nasze miasto, jak i nasz kraj będzie mógł właściwie się rozwijać"- powiedział w swoim wystąpieniu prezydent miasta.
W dniu 19 czerwca w miejscowości Skotniki, w ramach projektu ,,Pejzaż pamięci - rekonstrukcja krajobrazu historycznego” odbyła się niezwykła uroczystość związana z poświęceniem Krzyża Powstańczego (1863 - 1864). W wydarzeniu udział wzięli uczniowie z klasy mundurowej: Szymon Dębowski oraz Tomasz Ordon.