IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego - Grota

EKO-PRACOWNIA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =

EKO-PRACOWNIA

 
Utworzenie eko-pracowni w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Stefana Roweckiego - Grota w Piotrkowie Trybunalskim.

W dniu 24.08.2017 r. rozstrzygnięto Konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza  Eko-pracownia ”, który został ogłoszony w ubiegłym roku szkolnym. Nasza szkoła otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie eko-pracowni.

Wartość ogólna zadania: 42 982 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  35 000  zł


Opis zakresu projektu:

Eko-pracownia w IV liceum Ogólnokształcącym im. Generała Stefana Roweckiego – Grota
w Piotrkowie Trybunalskim przewidziana jest na realizowanie podstawy programowej
z biologii, przyrody, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa, na których to przedmiotach realizowane są zagadnienia związane z ekologią i ochroną przyrody. Głównym założeniem wykorzystania eko-pracowni jest nauka poprzez aktywne działania uczniów i nowoczesne metody nauczania, które poszerzą i rozwiną zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi.  Nasze działania mają również na celu rozbudzanie zainteresowań ekologiczno – przyrodniczych oraz świadomą działalność na rzecz ochrony środowiska
w najbliższym otoczeniu. Najważniejszym naszym założeniem  jest wyposażenie ucznia
w niezbędną wiedzą z zakresu ekologii  i ekologicznego stylu życia oraz wykształcenie
w młodych ludziach sposobu innego postrzegania otaczającego świata z naciskiem na potrzebę dbania o nasze środowisko. Pracownia zostanie wyremontowana i otrzyma nowe meble, sprzęt multimedialny i badawczy oraz  pomoce dydaktyczne.

W realizacji zadania wspierać nas będzie organ prowadzący- Miasto Piotrków Trybunalski
i Rada Rodziców.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.zainwestujwekologie.pl
 
 ........................................................................................................................................................................................................Dnia 25 stycznia 2018 roku, dyrektor szkoły mgr Konrad Sikora dokonał uroczystego otwarcia EKO-PRACOWNI w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Stefana Roweckiego – Grota w Piotrkowie Trybunalskim. Projekt został bardzo wysoko oceniony i zrealizowany dzięki udziałowi w Konkursie z dziedziny Edukacja Ekologiczna „Nasza Eko-pracownia ”, który został ogłoszony w ubiegłym roku szkolnym. Szkoła otrzymała dotację w wysokości 35000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie EKO-PRACOWNI, a wartość ogólna zadania to 42982zł. Realizację zadania wspierał organ prowadzący - Miasto Piotrków Trybunalski i Rada Rodziców. EKO-PRACOWNIA będzie służyła do realizowania podstawy programowej z biologii, przyrody, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa, na których to przedmiotach omawiane są zagadnienia związane z ekologią i ochroną przyrody. Głównym celem jest wykorzystanie EKO-PRACOWNI do rozwijania zainteresowań młodzieży naukami przyrodniczymi oraz uczenia się poprzez aktywne działanie i nowoczesne metody nauczania. Działania te mają również rozbudzać zainteresowania ekologiczno – przyrodnicze oraz świadomą działalność człowieka na rzecz ochrony środowiska. Najważniejszym założeniem jest wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzą z zakresu ekologii i ekologicznego stylu życia oraz wykształcenie w młodych ludziach sposobu innego postrzegania otaczającego świata z naciskiem na potrzebę dbania o nasze środowisko. W ramach projektu pracownia została wyremontowana i wyposażona w nowe meble, sprzęt multimedialny i badawczy, tablicę interaktywną oraz pomoce dydaktyczne.
Opiekunami pracowni są: mgr Anna Telążka i mgr Anna Witczak.