IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego - Grota

Klasa policyjna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =

1 F profil policyjny
Przedmioty rozszerzone: język angielski, woszdjęcie ze strony: Policja - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Program edukacji specjalistycznej jest opracowany przez Szkołę i funkcjonariuszy KMP w Piotrkowie Trybunalskim. Treści programu zostały dobrane tak, by pomóc uczniom przejść przez proces rekrutacji do Policji. Klasa ta bierze udział w obowiązkowych zajęciach z zakresu EDUKACJI POLICYJNEJ. Program przedmiotu edukacja policyjna zawiera, m.in. takie bloki tematyczne, jak: wiedza o Państwie i Policji, psychologiczno-etyczne aspekty działań policyjnych, elementy działań prewencyjnych, wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki, wybrane zagadnienia ruchu drogowego, wstęp do prawoznawstwa, szkolenie strzeleckie. Treści ujęte w tych blokach pomogą uczniom przygotować się do testu wiedzy i testu sprawności fizycznej. Uczniowie zapoznają się także ze specyfiką i technikami pracy w Policji, uczą się technik samoobrony, obezwładnień policyjnych, sztuk walki i pierwszej pomocy przedmedycznej. Kilka razy w semestrze uczniowie odwiedzają Komendę Miejską Policji w Piotrkowie. Biorą udział w prelekcjach i warsztatach organizowanych przez funkcjonariuszy Policji, poznają pracę Policji w kuluarach. Klasa objęta patronatem przez Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie porozumienia podpisanego z dyrektorem szkoły.

Zasady rekrutacji do klasy o profilu policyjnym IV LO:

  • wyniki egzaminu po klasie ósmej,
  • świadectwo zdrowia

Dodatkowo punktowane są:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i sportowych oraz artystycznych,
  • praca na rzecz szkoły,
  • wolontariat.

Korzyści wynikające z ukończenia klasy o profilu mundurowym IV LO:

  • wiedza i umiejętności potrzebne do zdania matury (zajęcia lekcyjne z wykwalifikowaną kadrą otwartą na potrzeby uczniów),
  • wysoka sprawność fizyczna (regularne treningi),
  • umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w szeregach wojska lub kontynuowania nauki w szkołach wojskowych (zajęcia specjalistyczne).

 

Załączniki artykułu

policja2 (jpg) 1.83mb, (pobrań: 3224)