IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego - Grota

05-04-2018

Projekty eTwinning

W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego realizowano następujące projekty na platformie eTwinning:

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych grupa uczniów z klasy II a wzięła udział w  międzynarodowym projekcie we współpracowaliśmy z uczniami szkół średnich z Francji, Włoch, Chorwacji i Portugalii. Łącznie w projekcie wzięło udział 26 uczniów, których pracę nadzorowało pięciu nauczycieli języka angielskiego.

Projekt składał się z dwóch etapów realizowanych w terminie 11-29.09.

W części pierwszej zadaniem uczniów było napisanie krótkiej wypowiedzi w języku angielskim z tłumaczeniem na język ojczysty na temat: What does it mean to be a European citizen? Następnie uczniowie ilustrowali wybrany tekst wykorzystując do tego dostępne w internecie programy do tworzenia plakatów lub grafik.
 
2.Uczniowie klasy I a wzięli udział w 10-tej  edycji międzynarodowego projektu realizowanego na platformie eTwinning pt. "Christmas cards exchange 2017". W projekcie współpracowaliśmy z uczniami
z różnych typów szkół z Włoch, Portugalii,  Rumunii, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Niemiec oraz Polski. Zadaniem uczestników projektu było przygotowanie własnoręcznych kartek świątecznych wraz z życzeniami w języku angielskim i przesłanie ich do wybranych szkół.

3. W styczniu 2018 rozpoczęto realizację projektu „Bridges that connect”. IV LO reprezentuje grupa uczniów z klasy IIa, która współpracuje z uczniami dwóch szkół średnich z Hiszpanii. Projekt zakończy się
w czerwcu 2018 roku. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych oraz technik informacyjno-komunikacyjnych, a także kształcenie kompetencji kulturowych i społecznych.

Opiekę merytoryczną nad wszystkimi projektami sprawowała liderka zespołu- p. Joanna Pająk.
 
 
IV Liceum Ogólnokształcące bierze udział w "Projekcie z klasą" organizowanym przez wydawnictwo "Nowa Era". Tytuł naszego projektu to "Festiwal Różnorodnych Form Artystycznych GROT-ART".
Jeśli codziennie będziecie głosować na nasz projekt (nr 896) na stronie: "Projekt z klasą 2017" i otrzymamy odpowiednią ilość głosów, uczestnicy festiwalu wezmą udział w profesjonalnych warsztatach teatralnych i fotograficznych/filmowych.
Liczymy na Wasze poparcie :)
Wejdź i zagłosuj.

https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa8/projekty/pokaz/2697.html
W załączniku znajduje się harmonogram zajęć z Projektu współfinasowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014- 2020.

Umowa nr: RPLD.11.01.02-10-B033/16 z dn. 27.06.2017 r.
Wartość projektu:  471 696,99 zł.
Okres realizacji: 2017 – 2018.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działanie XI.1: Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.2: Kształcenie ogólne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego.

Montaż finansowy projektu:
UE: 400 942,44 zł.
Budżet Państwa: 37 719,91zł
Budżet Miasta: 33 034,64 zł.

  Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach z klasami gimnazjalnymi z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, wzrost kompetencji kluczowych u 129 uczniów oraz stworzenie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego:
•klasy Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone w V Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w PT,
ul. Roosevelta 1, inne miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
ul. Żwirki 7.
•klasy Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone w IV LO
im. Generała Stefana Roweckiego- Grota w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5.
•klasy Gimnazjum nr 6 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 17 im.Janusza Korczaka
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Aleja 3 maja 28/34.
 
 Zostanie zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas dodatkowych zajęć zorganizowanych w czasie roku szkolnego 2017- 2018.
 
Dodatkowo wsparciem projektu zostanie objętych 24 nauczycieli, którzy powiększą swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach.
Wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w projekcie ekologicznym, który będzie trwał przez cały rok szkolny 2017/2018. Uczniowie, którzy przyniosą największą ilość zakrętek, makulatury oraz plastikowych butelek PET zdobędą cenne nagrody! Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – fotograficznym pod tytułem „Natura – piękno wokół nas”. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach w załącznikach, na tablicy informacyjnej przy sali nr 10 oraz u organizatorów p. Elizy Owczarek i p. Aldony Herbert.