IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego ''Grota''

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ- projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
W załączniku znajduje się harmonogram zajęć z Projektu współfinasowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014- 2020.

Umowa nr: RPLD.11.01.02-10-B033/16 z dn. 27.06.2017 r.
Wartość projektu:  471 696,99 zł.
Okres realizacji: 2017 – 2018.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działanie XI.1: Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.2: Kształcenie ogólne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego.

Montaż finansowy projektu:
UE: 400 942,44 zł.
Budżet Państwa: 37 719,91zł
Budżet Miasta: 33 034,64 zł.

  Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach z klasami gimnazjalnymi z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, wzrost kompetencji kluczowych u 129 uczniów oraz stworzenie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego:
•klasy Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone w V Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w PT,
ul. Roosevelta 1, inne miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
ul. Żwirki 7.
•klasy Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone w IV LO
im. Generała Stefana Roweckiego- Grota w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5.
•klasy Gimnazjum nr 6 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 17 im.Janusza Korczaka
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Aleja 3 maja 28/34.
 
 Zostanie zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas dodatkowych zajęć zorganizowanych w czasie roku szkolnego 2017- 2018.
 
Dodatkowo wsparciem projektu zostanie objętych 24 nauczycieli, którzy powiększą swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach.

Załączniki artykułu

Godziny zajęć do projektu (pdf) 0.08mb, (Pobrań: 49)
powrót