IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego - Grota

REKRUTACJA 2024/2025

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Kilka ważnych informacji
 1. Wypełniamy wnioski w systemie od 22 kwietnia do 21 maja 2024 r. do godz. 12:00, można je złożyć elektronicznie lub wydrukować i zanieść do szkoły pierwszego wyboru.
 2. Pamiętaj, że możesz wybrać trzy szkoły i w każdej dowolną ilość kierunków kształcenia. O wyborze szkoły pierwszego wyboru decyduje kolejność na liście. I tak np.
  1. IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim
  - klasa biologiczno – chemiczna
  - klasa policyjna
  - klasa mundurowa
  - klasa sportowa
  2. Inna szkoła
  - …….
  - …….
  - …….
  3. Inna szkoła
  - …….
  - …….
  - …….
 3. Jeśli wniosek składasz elektronicznie, nie musisz przynosić wniosku do szkoły, jeśli w formie papierowej, wniosek powinien być dostarczony tylko do szkoły pierwszego wyboru (nie zanosimy wniosków do szkół na drugim i trzecim miejscu)
 4. Wybraliście klasę sportową? Pamiętaj, że obowiązkiem jest przejść testy sprawnościowe w określonym terminie – znajdziesz je w Regulaminie Rekrutacji.
 5. Jeśli będziecie chcieli wprowadzić zmiany preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym, możecie to zrobić od 3 lipca do 8 lipca. Potrzebne jest jednak odblokowanie wniosku w szkole, w której był pierwszy wybór.
 6. Od 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. godz. 15:00 uzupełniamy wniosek o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (można przynosić oryginały jeśli jesteś pewny swojego wyboru)
 7. 15 lipca 2024 r. do godz. 12:00 dowiecie się kto się zakwalifikował, kto nie zakwalifikował w procesie rekrutacyjnym do szkoły, którą wybrał na pierwszym miejscu.
 8. Od 15 lipca 2024 r. godz. 12:00 do 18 lipca 2024 r. godz. 12:00 potwierdzacie wolę przyjęcia do szkoły. Potwierdzeniem woli jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej oraz oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 9. 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00 podamy listę osób przyjętych do naszej szkoły
powrót